Informujemy, że należność za obiady w miesiącu  Marzec      wynosi   161zł. 

             Należność za obiady należy wpłacać przelewem na konto:

Bank Pekao S.A  I O. w Rzeszowie nr : 95 1240 1792 1111 0011 0321 5904

do 10-go  Marca 2023 r.

W tytule wpłaty należy podać:  Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stróżowska 4,

38-500 Sanok, nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. 

 

Nieobecność ucznia na obiadach należy zgłosić w pierwszym dniu nieobecności, tylko za pośrednictwem e-dziennika do Kierownika Świetlicy Szkolnej

(p. M. Pudło) do godz.  900

 (wówczas należność za obiady zostanie odliczona od następnego dnia nieobecności. )

Nieobecności, które będą zgłaszane poprzez  E-DZIENNIK po godz. 9:00 - nie zostaną odliczone

Pojedyncze dni  zgłoszone  do  odpisu   nie  są  uwzględnione  ze względu  na zakupiony  towar do  przygotowania posiłku w danym  dniu  .

W przypadku  zgłoszenia  np.  we wtorek  nieobecności  dziecka  przez trzy  dni  w szkole  odpis zostanie uwzględniony  od następnego   dnia nieobecności dziecka  w szkole tj środa , czwartek - dwa dni .

Przypominam również o  możliwości  wpłaty darowizny  od osób uczęszczających do  świetlicy  Szkolnej     wysokości  5 zł  za miesiąc ( zakup  materiałów  papierniczych tj  papier farby  itp  , wykorzystywanych  podczas zajęć w świetlicy  przez dzieci )