Zapraszam uczniów z klas 1-3 i 4-6 do udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Zdrowie na talerzu”. Należy wykonać pracę plastyczną nawiązującą do tematu. Technika wykonania prac jest dowolna: (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.), w formie plakatu (format nie mniejszy niż A3).

Prace na konkurs proszę zostawiać w bibliotece szkolnej lub u pana
Piotra Marczaka

Na odwrocie plakatu należy wpisać „Konkurs Zdrowie na Talerzu” oraz imię,  nazwisko i klasę, do której chodzi autor pracy.

Termin składania prac do 31.03.2023